web creation softwaredr. Kollár Melinda
egyéni ügyvéd

Akkori nevén a Gödöllői Református Líceumban érettségiztem, majd a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán diplomáztam 2004-ben.
Az egyetemi évek után több kitérőt tettem, dolgoztam HR területen, később nyelvtanárként - magánszemélyeknek és cégeknél angolt tanítottam -, majd ügyvédjelöltként egy kis budapesti ügyvédi irodában, és jogászként a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen. Elvégeztem a Budapesti Gazdasági Egyetem Társadalomtudományi és Gazdasági Szakfordító és Tolmács szakát és több éven keresztül vállaltam jogi szövegek fordítását. 
Másfél évet dolgoztam a Mravik és Kollár Ügyvédi Irodában, kezdetben mint ügyvédljelölt, majd a jogi szakvizsa sikeres letételét követően alkalmazott ügyvédként. Idén nyitottam meg egyéni ügyvédi praxisomat. A Mravik és Kollár Ügyvédi Irodával együttműködésben, azonos székhelyen nyújtom szolgáltatásaimat Ügyfeleim részére.
A Felügyelőségen eltöltött évek alatt tapasztalatot szereztem a környezetjog több ágában, azóta pedig az ingatlanjog, a társasági jog és az öröklési jog, valamint a felnőttképzés jogának egyes területein.

Elérhetőségeim: info@drkollarmelinda.hu, 06/20 386 9890